Trong 10 năm qua, tỷ lệ tuyển sinh bậc bậc tiến sĩ của Pháp đã sụt giảm trung bình khoảng 2% mỗi năm

Việc sụt giảm số lượng tuyển sinh vào chương trình bậc tiến sĩ ở Pháp đang là một vấn đề đáng lo ngại. Những hạn chế về an ninh và quy trình phê duyệt thị thực đang tác động tiêu cực đến nghiên cứu sinh. Điều này yêu cầu Chính phủ và các cơ quan có liên quan nhanh chóng tìm giải pháp hỗ trợ nghiên cứu sinh, đặc biệt là sinh viên quốc tế. Việc cung cấp nguồn lực đúng mực sẽ giúp đảm bảo sự phát triển và thu hút nhiều tài năng nghiên cứu hơn cho hệ thống giáo dục đại học của Pháp.

Những ngày gần đây, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học tại Pháp đã đưa ra quan điểm rằng Chính phủ cần thúc đẩy hỗ trợ cho các nghiên cứu sinh, đặc biệt đối với sinh viên quốc tế, và đơn giản hóa việc kiểm tra an ninh. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, số lượng tuyển sinh vào chương trình bậc tiến sĩ ở Pháp sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Pháp đã gợi lên lo ngại từ Cơ quan bảo trợ các trường đại học. Theo đó, số lượng tuyển sinh bậc tiến sĩ đã giảm 4% trong năm học 2022-2023 so với năm học trước.

Giáo sư Sylvie Pommier, người đứng đầu mạng lưới giáo dục tiến sĩ quốc gia Pháp, cho biết rằng, trong suốt 10 năm qua, tỷ lệ tuyển sinh vào các chương trình bậc tiến sĩ của Pháp đã giảm trung bình 2% mỗi năm.

Đối với các ngành như Toán học, số lượng tuyển sinh bậc tiến sĩ giảm hơn 10% trong năm học 2022-2023 so với năm học trước, và giảm gần 15% đối với các ngành như Hóa học và Khoa học vật liệu.

Bà Pommier lý giải rằng, một số dự án nghiên cứu của sinh viên đã bị trì hoãn do hạn chế về an ninh gần đây, và điều này dẫn đến việc tách khỏi quy trình phê duyệt thị thực. Ngoài ra, sụt giảm cũng bắt nguồn từ vấn đề ngắn hạn và dài hạn liên quan đến cách nhìn nhận và cấp bằng tiến sĩ ở Pháp.

Bà cũng thống nhất với các trường đại học rằng, cần phải cung cấp thêm nguồn lực hỗ trợ cho việc đào tạo tiến sĩ, đặc biệt là đối với sinh viên quốc tế. Hiện nay, nghiên cứu sinh quốc tế chiếm 40% tổng số người học nghiên cứu sinh tại Pháp.

Chuyên gia xã hội học về các trường đại học tại Science Po, bà Christine Musselin, cũng chia sẻ quan điểm về tình hình tuyển sinh bậc tiến sĩ ở Pháp. Bà nhấn mạnh rằng, tấm bằng tiến sĩ hiện nay không còn mang lại giá trị lớn tại Pháp. Trong khi ở Đức, nhiều công chức cấp cao sở hữu bằng tiến sĩ, thì ở Pháp, các tiến sĩ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những người học tại các “grandes écoles”. Đây là hệ thống đào tạo thạc sĩ về kinh tế, khoa học kỹ thuật và chính trị dành cho bộ máy kinh tế và xã hội của Pháp.