ĐOÀN TRƯỜNG – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP CAO BẰNG TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo
Cách mạng (28/01/1941- 28/01/2021); Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Cao
Bằng (21/02/1961 -21/02/2021); Chào mừng Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày
28/01/2021 Đoàn Trường – Hội Sinh viên Trường CĐSP Cao Bằng đã tổ chức thành
công giao lưu bóng chuyền cho toàn thể sinh viên Nhà trường.


Tham dự chương trình giao lưu có 04 đội bóng đến từ khoa Giáo dục Tiểu học, khoa
Giáo dục Mầm non, tổ Tâm lý Giáo dục – Chính trị – Ngoại ngữ. Hơn 300 đoàn viên thanh
niên trường đã cổ vũ, động viên nhiệt tình buổi giao lưu bóng chuyền.
Các giải đấu thể dục thể thao nói chung và giao lưu bóng chuyền nói riêng là hoạt
động thiết thực, ý nghĩa trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho đoàn viên
thanh niên Nhà trường. Mục tiêu của buổi giao lưu nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể
thao, phát huy năng khiếu, tăng cường sức khỏe, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi,
tinh thần giao lưu học hỏi, tăng tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên, đoàn viên
thanh niên trong toàn trường.
Đồng thời, thông qua buổi giao lưu này, Ban Chấp hành Đoàn Trường kêu gọi đoàn
viên thanh niên, bên cạnh hoạt động công tác và học tập, mỗi bạn đoàn viên hãy luyện tập
thường xuyên ít nhất một môn thể dục thể thao phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe thể chất.
Đây cũng là một nội dung quan trọng trong đánh giá thực hiện chương trình rèn luyện đoàn
viên vào cuối mỗi năm học, đồng thời là một tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"
và danh hiệu "Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu" của Đoàn Trường – Hội Sinh viên trường.