tạo tài khoản cho thi sinh

Kính gửi:
– Các sở giáo dục và đào tạo
– Các Đại học, học viện, trường đại học, cao đăng có đào tạo Ngành Giáo dục Mầm non (các trường)

Theo kế hoạch tuyển, từ ngày 15/6 đến 20/7/2023 thí sinh TỰ DO có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sẽ phải đến các Điểm tiếp nhận (theo quy định của sở giáo dục và đào tạo) để tạo tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.
Thời gian vừa qua, Bộ GDĐT đã nhận được phản ánh của các sở giáo dục và đào tạo, các trường và thí sinh về việc chưa tạo tài khoản trên Hệ thống do đó KHÔNG đăng ký được nguyện vọng xét tuyển, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, để tạo điều kiện tối đa có thể cho thí sinh, Hệ thống sẽ tiếp tục mở từ 9:00 ngày 26/7 đến 17h ngày 28/7/2023 để các Điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh.
Vụ Giáo dục Đại học, đề nghị sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các Điểm tiếp nhận rà soát, tạo tài khoản cho thi sinh (tuyển đối không để sót phiếu đăng ký), các trường có thí sinh xét tuyển sớm rà soát thông báo cho thí sinh biết để tạo tài khoản và đăng ký nguyện vọng xét tuyển; các sở giáo dục và đào tạo, các trường thông báo rộng rãi thông tin này để thí sinh biết và thực hiện trong thời gian quy định.
Trân trọng cảm ơn!