Thông báo tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm năm 2023

Tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học vừa làm vừa học năm 2023 

Căn cứ Quyết định số 1868/UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế hội năm 2023

Căn cứ Quyết định số 32/SGD&ĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục Đào tạo năm 2023

Trường Cao đẳng phạm Cao Bằng thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học (liên kết với các trường Đại học) năm 2023 như sau

  1. Chỉ tiêu: 100 chỉ tiêu (ngoài ngân sách
  2. Ngành, đối tượng, thời gian tuyển sinh 
  3. Đại học vừa làm vừa học

Ngành đào tạo 

TT 

Giáo dục Mầm non 

Giáo dục Tiểu học 

SP Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Thư viện –Thiết bị 

4 Sư phạm Toán, Vật , Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

Đại học văn bằng 2

TT 

Ngành đào tạo 

Đại học SP Tin học 

Đại học SP Tiếng Anh 

Đối tượng tuyển sinh 

Giáo viên đã có 

bằng trung cấp, cao đẳng 

cùng chuyên ngành 

Giáo viên đã có 

bằng cao đẳng cùng chuyên ngành 

Đối tượng tuyển sinh 

Cán bộ, giáo viên đã bằng Đại học 

phạm 

– 

Thời gian thi học 

– Thời gian thi: dự kiến tháng 5/2023 Thời gian học: học tập trung vào hàng năm 

Thời gian thi và học 

Thời gian thi: dự kiến tháng 5/2023

Thời gian học: học tập trung vào hoặc thứ 7, CN hàng tuần

Ghi chú: Nhà trường mở lớp liên kết đào tạo khi số lượng hồ mỗi ngành từ 25 hồ trở lên

  1. Hồ đăng dự thi Đại học (liên kết đào tạo)

+ 02 bộ Hồ đăng dự thi (theo mẫu của nhà trường

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng (bản sao công chứng

+ Bảng điểm tốt nghiệp trung cấp cao đẳng (bản sao công chứng

+ Bản sao giấy khai sinh 

+ 04 ảnh 4×6 chụp trong khoảng thời gian 6 tháng, ghi họ tên, ngày sinh, ngành đăng dự thi mặt sau của ảnh 

+ Giấy xác nhận thời gian công tác 

  1. Thời gian, địa điểm phát hành nhận hồ đăng dự thi học 
  2. a. Thời gian: từ 10/02/2023 đến ngày 28/4/2023
  3. b. Địa điểm: Phòng Đào tạo&NCKH, Trường CĐSP Cao Bằng

Trường Cao đẳng phạm Cao Bằng trận trọng thông báo tới các đơn vị nhân nhu cầu học Đại học được biết chuẩn bị hồ đăng dự thi theo học

Mọi thông tin chi tiết liên hệ

Phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng phạm Cao Bằng. Điện thoại: 0206.3750.935 hoặc 0389.431.393 Email: [email protected]