Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh nhập học cao đẳng hệ chính quy năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách thí sinh nhập học cao đẳng hệ chính quy năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM CAO BẰNG 

Căn cứ Quyết định số 4018/2000/BGD&ĐTTCCB ngày 02/10/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc nâng cấp trường THSP Cao Bằng thành Trường Cao đẳng phạm Cao Bằng

Căn cứ Quyết định số 1868/UBND, ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế hội năm 2023

Căn cứ Thông số 08/2022/TTBGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành quy tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Căn cứ Thông số 05/2017/TTBLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh hội về việc Ban hành Quy định quy chế tuyển sinh xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp cao đẳng

Căn cứ Biên bản kiểm tra hồ nhập học ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Ban kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2023 của Trường Cao đẳng phạm Cao Bằng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh nhập học cao đẳng hệ chính quy năm 2023 gồm 35 thí sinh ngành Giáo dục Mầm non 108 thí sinh ngành Tiếng Trung Quốc vào học tại Trường Cao đẳng phạm Cao Bằng khoá học 2023 2026 (danh sách đính kèm)

Điều 2. Trong thời gian học tập tại trường, thí sinh được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 3. Các ông () Trưởng phòng: ĐTNCKH, TCCTSV, HCQT, Tổ TV; các Trưởng Khoa, Tổ trưởng các tổ trực thuộc các thí sinh tên Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.