Thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVMN, TH, THCS, THPT

Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học sở và Trung học phổ thông 

Căn cứ các Quyết định số 2000/BGDĐT; Quyết định số 2001/QĐ- BGDĐT; Quyết định số 2002/BGDĐT; Quyết định số 2003/BGDĐT ban hành ngày 11/7/2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS THPT

Căn cứ Công văn số 1450/ ĐHSPĐT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Trường Đại học phạm Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Trường Cao đẳng phạm Cao Bằng phối hợp với Trường ĐH phạm -ĐH Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên như sau

  1. Đối tượng 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non: CBQL, giáo viên trong các sở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học: CBQL, giáo viên trong các trường tiểu học, trường phổ thông nhiều cấp học cấp tiểu học, trường chuyên biệt công lập các sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học sở: CBQL, giáo viên trong các trường trung học sở, trường phổ thông nhiều cấp học cấp THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông: CBQL, giáo viên trong các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học cấp THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập

  1. Nội dung bồi dưỡng 

Đối với giáo viên mầm non: Thực hiện theo Quyết định số 2000/BGDĐT ngày 11/7/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV mầm non

Đối với giáo viên Tiểu học: Thực hiện theo Quyết định số 2001/BGDĐT ngày 11/7/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tiểu học

Đối với giáo viên THCS: Thực hiện theo Quyết định số 2002/BGDĐT ngày 11/7/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THCS

Đối với giáo viên THPT: Thực hiện theo Quyết định số 2003/BGDĐT ngày 11/7/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT

  1. Hình thức, thời lượng bồi dưỡng

Thời lượng bồi dưỡng: 120 tiết

  1. Địa điểm, thời gian tuyển sinh học 

Địa điểm bồi dưỡng trực tiếp: Tại Trường CĐSP Cao Bằng 

Thời gian mở lớp: Tuyển sinh liên tục các tháng trong năm

Thời gian học: 03 tuần (học vào các ngày trong tuần, thứ 7 chủ nhật)

  1. Hồ đăng học 

Phiếu đăng học (theo mẫu

Bản sao Bằng cấp cao nhất (công chứng

Bản sao Thẻ căn cước công dân (công chứng

Bản sao Giấy khai sinh (công chứng

02 ảnh 4 x 6 (ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh mặt sau gửi kèm hồ )

  1. Học phí: 1.500.000/khoá học/học viên
  2. Thời gian địa điểm nhận hồ đăng ký 

Thời gian: Nhận hồ từ ngày 18/72023 vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Địa điểm nhận hồ : tại Phòng Đào tạo, Trường CĐSP Cao Bằng hoặc gửi hồ sợ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Cao đẳng phạm Cao Bằng, Km 4 Đề Thám Thành phố Cao Bằng

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng phạm Cao Bằng, Km4, Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206.3750.935 hoặc 0836.873.688