ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRƯỜNG CAO ĐẰNG SƯ PHẠM CAO BẰNG ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến công tác giáo dục – đào tạo (GD&ĐT), Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, Người chỉ rõ: thầy giáo, cô giáo phải luôn là tấm gương không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, làm tấm gương sáng cho học trò noi theo, để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới trên mọi phương diện.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển (2000 – 2020), dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, sự ủng hộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Đảng bộ bộ phận và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng luôn xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác trong sự nghiệp trồng người là một giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên Nhà trường. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Để việc học tập và làm theo Bác có hệ thống, thiết thực, hiệu quả, đối với mỗi đợt học tập, Đảng bộ bộ phận Nhà trường (sau đây gọi tắt là Đảng bộ)đã ban hành đầy đủ các văn bản tổ chức thực hiện theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Lựa chọn nội dung trọng tâm: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm thông qua nhiều hình thức phong phú: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng; xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác hằng năm. Đẩy mạnh thực hiệncác cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành (cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”…);khuyến khích các cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc thi lớn, như: Cuộc thi viết “50 năm thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào”Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên sáng tạo”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hè tình nguyện”,hoạt động hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động tình nguyện; ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện… Qua đó, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của giảng viên, sinh viên Nhà trường về học tập và làm theo Bác, giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức, sống có trách nhiệm, vì lợi ích cộng đồng. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên Nhà trường luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bài giảng; đổi mới lề lối làm việc, phương pháp giảng dạy; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết học; đổi mới công tác quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá…

Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên được tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức. Cử 05 giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, 103 giảng viên đi đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành đào tạo; cử trên 300 lượt cán bộ đi học cao cấp, trung cấp lý luận; quản lý nhà nước; bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp phòng; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giảng viên, giảng viên chính, tin học, ngoại ngữ đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Hiện nay, về trình độ chuyên môn, Nhà trường có: 02 tiến sĩ, 51 thạc sĩ, 21 đại học, 08 trình độ khác; về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp có 04 đồng chí, trung cấp 15 đồng chí; quản lí nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính 19 đồng chí; nghiệp vụ quản lí cấp phòng 09 đồng chí.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó đã đưa việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào”Dạy tốt – Học tốt”của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên toàn Trường, tạo nguồn động lực giúp Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trường đã đào tạo được 4.349 học viên hệ trung cấp chuyên nghiệp (hệ chính quy), 1.607 học viên chuẩn hóa; 5.124 sinh viên có trình độ cao đẳng chính quy, 3.187 sinh viên cao đẳng hệ vừa làm vừa học; thực hiện liên kết với một số trường đại học trong cả nước đào tạo trình độ đại học cho 5.291 cán bộ và giáo viên trong và ngoài tỉnh; bồi dưỡng 1.428 cán bộ quản lí giáo dục các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 cho 8.670 lượt giáo viên; bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày cho 1.195 học viên là cán bộ công chức, viên chức của tỉnh. Mỗi năm, Đảng bộ Trường kết nạp được trung bình từ 03 đảng viên trở lên, nâng tổng số đảng viên hiện nay trong toàn Đảng bộ lên 63 đồng chí. Kết quả đánh giá, phân loại hằng năm, gần100% cán bộ, giảng viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đó15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Đảng bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2004), Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2010); Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2011, 2014), nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, UBND tỉnh Cao Bằng và các hình thức khen thưởng khác.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ GD&ĐT, trong thời gian tới, Đảng ủy- Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh,giáo dục, rèn luyện đảng viên có quan điểm chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh,đoàn kết nhất trí, kiên trì mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng các ngành, nghề đào tạo. Duy trì tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và người học. Tiếp tục nâng cao chất lượng các ngành đào tạo, gắn kết giữa Nhà trường với đơn vị sử dụng lao động trong đánh giá chất lượng đào tạo. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo và quản lý giáo dục.Đẩy mạnh các hoạt động đánh giá chương trình đào tạo và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm khẳng định chất lượng của nhà trường. Đồng thời, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới hiện nay./.