Tổng hợp các khoản thu nhập hiện nay mà giáo viên có thể được nhận

Lương: Lương của giáo viên được tính dựa trên hệ số lương và lương cơ sở. Công thức tính tiền lương: Lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.
Phụ cấp ưu đãi: Quy định phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Phụ cấp này được tính theo từng mức và loại hình trường học.
Phụ cấp thâm niên: Được tính dựa trên số năm tham gia giảng dạy, giáo viên được hưởng phụ cấp thâm niên bằng một phần trăm mức lương hiện hưởng cộng các phụ cấp khác.
Phụ cấp thâm niên vượt khung: Đối với giáo viên đã có đóng bảo hiểm xã hội đủ 5 năm, họ có thể được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.
Phụ cấp chức vụ: Được cấp cho giáo viên theo chức vụ của họ, mức phụ cấp phụ thuộc vào chức vụ và loại hình trường học.
Phụ cấp trách nhiệm: Hưởng theo vai trò giáo viên, có thể là hướng dẫn tập sự hoặc tổng phụ trách Đội.
Tiền dạy thêm giờ: Được tính dựa trên số giờ dạy thêm và tiền lương 01 giờ dạy.
Bồi dưỡng ngoài trời, trang phục thể dục: Đối với giáo viên dạy giáo dục thể chất, có quy định về trang phục và khoản hỗ trợ.
Chế độ giáo viên dạy giáo dục quốc phòng: Được hưởng phụ cấp cho tiết giảng dạy và cung cấp trang phục liên quan đến giáo dục quốc phòng.