Cuộc Thi Vẽ Tranh Minh Hoạ (Illustration Competition) Của Communication Arts 2019

Cuộc Thi Vẽ Tranh Minh Hoạ (Illustration Competition) 2019 là dịp Giới thiệu tác phẩm của bạn với thế giới.

Tham gia cuộc thi có uy tín nhất về tính sáng tạo trong hình minh họa; Cuộc thi Minh họa Nghệ thuật Truyền thông. Bất kỳ hình minh họa nào được xuất bản lần đầu tiên hoặc được sản xuất từ ​​tháng 1 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019 đều đủ điều kiện. Được chọn bởi ban giám khảo đại diện của các nhà thiết kế, giám đốc nghệ thuật và họa sĩ nổi tiếng; các hạng mục chiến thắng sẽ được xuất bản trên toàn thế giới trong Communication Arts Illustration Annual; ấn phẩm và các ấn bản kỹ thuật số và trên commarts.com; đảm bảo sự tiếp cận quan trọng với những người sáng tạo công việc.

Cuộc thi vẽ tranh minh họa toàn cầu

Giải thưởng.

Mỗi người tham gia chiến thắng sẽ nhận được Giải thưởng xuất sắc được tặng thưởng một cúp chiến thắng và giấy chứng nhận giải thưởng được cấp cho các công ty; cá nhân và khách hàng. Giải thưởng xuất sắc của CA là một trong những giải thưởng hấp dẫn nhất trong ngành. Nếu được chọn; bạn sẽ giành được vị trí cao nhất trong ngành nghề của mình.

Qui Định.

Bất kỳ tác phẩm  minh họa nào được xuất bản lần đầu tiên hoặc được sản xuất từ ​​tháng 1 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019 đều đủ điều kiện.

Các mục có thể bắt nguồn từ bất kỳ quốc gia nào. Mô tả bằng tiếng Anh rất quan trọng đối với các giám khảo. 

https://jolla.vn/cuoc-thi-ve-tranh-minh-hoa-cua-communication-arts-2019/