Không có học bổng, trợ cấp trong nước thấp khiến nhiều NCS Ấn Độ lựa chọn du học

Sự gia tăng đáng kể trong số lượng người Ấn Độ muốn du học bậc tiến sĩ ở nước ngoài đang khiến các viện nghiên cứu và chuyên gia giáo dục trong nước lo lắng. Điều này dẫn đến tình trạng trống nhiều vị trí tuyển dụng nghiên cứu sinh tại các trường đại học trong nước trong năm 2023.

Theo ông Upendra Nongthomba, Giáo sư di truyền học tại Viện Khoa học Ấn Độ, phòng thí nghiệm của ông chỉ nhận được đơn đăng ký từ 04 người có nguyện vọng học nghiên cứu sinh, con số này ít hơn nhiều lần so với những năm trước.

Số liệu cũng chỉ ra sự sụt giảm trầm trọng về số lượng nghiên cứu sinh Ấn Độ tại nhiều phòng thí nghiệm khác.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ dự báo rằng, số lượng sinh viên đi du học (bao gồm cả đại học và sau đại học) sẽ tăng từ 1,3 triệu vào năm 2022 lên 1,5 triệu trong năm 2023.

Theo ông Yatharth Gulati, đồng sáng lập Công ty tư vấn Giáo dục Rostrum, đã có sự gia tăng một cách đáng kể về số lượng người Ấn Độ có nhu cầu đi du học bậc tiến sĩ. Số lượng ứng viên tiến sĩ đã liên hệ với Rostrum trong năm 2023 tăng lên 70% so với năm 2022.

Lý do khiến nhiều người học lựa chọn du học bậc tiến sĩ ở nước ngoài bao gồm triển vọng về cơ hội việc làm tốt hơn và khả năng tiếp cận cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại, cũng như các nguồn tài trợ lớn trong quá trình học nghiên cứu sinh của các cơ sở giáo dục quốc tế.

Hiệp hội học giả nghiên cứu Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ tăng học bổng cho những nghiên cứu sinh lên 60% và tăng hỗ trợ theo mức lạm phát 4 năm một lần. Một số chính trị gia Ấn Độ cũng ủng hộ lời kêu gọi này.

Tuy nhiên, ông Ramgopal Rao, nguyên giám đốc của Viện Công nghệ Ấn Độ (Delhi) cho rằng, việc tăng học bổng lên 60% là khó thực hiện. Ông tin rằng, Chính phủ có thể cân nhắc tăng học bổng cho các nghiên cứu sinh lên khoảng 30-40% cùng với các giải pháp khác như tự động điều chỉnh lạm phát hàng năm và điều chỉnh thu nhập của nghiên cứu sinh.